การคัดแยกขยะและการจัดการขยะเบื้องต้นก่อนทิ้ง เพื่ออนาคตของทุกชีวิตบนโลกใบนี้

การคัดแยกขยะ

             ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์เราเป็นผู้ที่สร้างขยะมากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ และกำลังก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก พวกเราทุกคนต่างร่วมกันสร้างขยะด้วยกันทั้งสิ้น มากบ้างน้อยมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกวินาทีของการใช้ชีวิต วิธีการแก้ปัญหาหลักที่หลายฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่คือ “การกำจัดขยะ” แต่การกำจัดขยะจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด จำเป็นต้องกำจัดให้ถูกต้องตามชนิดหรือประเภทของขยะ ดังนั้นการคัดแยกขยะจึงมีความสำคัญมากไม่น้อยไปกว่าการพยายามลดการเกิดขยะในรูปแบบอื่น ๆ

             การแยกขยะจากผู้สร้างขยะคนแรกก่อนทิ้งเป็นวิธีการที่ง่าย ให้ผลดี สะดวก และประหยัดที่สุด แต่ปัญหาหลักนอกจากความมักง่ายของคนเราแล้ว การรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีความรู้ไม่มากพอในเรื่องชนิดหรือประเภทขยะ ยังทำให้การแยกขยะไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการแยกขยะให้ได้ผลดีคือการมีความรู้ ความเข้าใจชนิดของขยะก่อนลงมือทิ้งขยะเหล่านั้นลงไป

ประเภทและชนิดของขยะที่ควรรู้

1.ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งมีมากถึง 64% ของขยะทั้งหมด เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้า เป็นต้น

2. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถนำไปแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ขวดแก้ว ภาชนะใส่อาหาร พลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม โลหะ เป็นต้น

3. ขยะอันตราย คือ ขยะปนเปื้อนสารเคมีอันตราย มีพิษ มีสารกัดกร่อน ติดเชื้อ หรือเป็นวัตถุไวไฟได้ เช่น แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น

4. ขยะทั่วไป คือขยะที่ไม่อยู่ใน 3 ประเภทแรก เป็นขยะที่อาจนำมาใช้ใหม่ได้ แต่ไม่เหมาะกับการแปรรูปอย่างขยะรีไซเคิล เช่น ถุงขนม ถุงพลาสติกใส่อาหารที่เปื้อนแล้ว เศษเซรามิกหรือกระเบื้องแตก เป็นต้น

การจัดการขยะเบื้องต้นตามประเภทขยะ

1. ขยะอินทรีย์ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ได้ วิธีทำไม่ยากเพียงเตรียมถังทรงสูง เจาะรูให้รอบ ใส่ถุงพลาสติกที่เจาะรูแล้วลงไปในถัง นำถังดังกล่าวไปฝังดิน ให้ปากถังอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย ใส่เศษอาหาร ผัก ผลไม้ใบไม้ หรือขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ลงไปสลับกับดินหรือปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จนเต็ม จากนั้นปิดฝา รดน้ำทุก 1 อาทิตย์เพื่อระบายความร้อน รอจนครบ 1 เดือนจะได้ปุ๋ยหมักซึ่งนอกจากเป็นการลดขยะอินทรีย์ได้แล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย (อ้างอิง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

2. ขยะรีไซเคิล

  •         ขยะประเภทแก้ว สามารถขายตามสถานที่รับซื้อ หากแก้วยังอยู่ในสภาพดีจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรียกว่า Reuse แต่หากชำรุดเช่น แตก หัก บิ่นแล้ว จะถูกแยกตามสีเพื่อเข้าสู่การหลอมใหม่ ถือเป็นการลดการใช้วัตถุดิบใหม่ทั้ง 100%
  •         ขยะประเภทกระดาษ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประเภทที่ร้านรับซื้อของเก่าจะรับไว้ ได้แก่ กระดาษลัง บิลเอกสาร หนังสือพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสมุด กระดาษสี และหนังสือทั้งที่เป็นเล่มและไม่เป็นเล่ม
  •         ขยะประเภทพลาสติก ขายได้เช่นกัน ซึ่งทางโรงงานจะแยกออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ พลาสติกที่ขึ้นรูปแบบแข็งจะไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ และพลาสติกที่สามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้
  •         ขยะประเภทโลหะ ร้านรับซื้อของเก่าก็รับซื้อเช่นกัน ทั้งที่เป็นเหล็กรูปพรรณ กระป๋อง ท่อไอเสีย ตะแกรง ฝาท่อน้ำ ปั๊มน้ำ น๊อต ตะปู และอื่น ๆ

3.        ขยะอันตราย ควรเก็บแยกถุงแล้วเขียนว่าเป็นขยะอันตรายก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปกำจัดให้ถูกต้องได้ง่ายกว่าการทิ้งปะปนไปกับขยะประเภทอื่น

4.        ขยะทั่วไป ให้ลองพยายามดูว่าชิ้นไหนนำกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่เองที่บ้านได้ก่อนทิ้งไป เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ เช่น การนำเศษผ้ามาทำเป็นผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น

นอกจากยังมีบางสถานที่ที่สามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วไปทำให้เกิดประโยชน์มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ เช่น การนำขวดพลาสติกใสไปทำเส้นใยทอผ้าไตรจีวรที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ การนำหลอดพลาสติกไปทำไส้หมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงโดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร หรือการนำขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้อัดลงขวด PET แล้วนำไปสร้างบ้านดินและอาคารเรียนภายใต้โครงการผึ้งน้อยนักสู้และแบมบูสคูล ซึ่งถือเป็นสิ่งดี ๆ ที่ช่วยให้ขยะของโลกของเราน้อยลงและยังเกิดประโยชน์กับสังคมได้อีกด้วย

ทั้งนี้การเริ่มต้นที่ดีอยู่ที่มือแรกในการสร้างขยะ คือพวกเราทุกคนที่ควรต้องช่วยกันลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะตามประเภทขยะ และบอกเล่าคนรอบตัวให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของการจัดการขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อลูกหลานและโลกของเราในวันข้างหน้า

มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ส่งท้ายปีพร้อมโปรโมชั่นและดีลสุดพิเศษที่ Shopee 12.12 Birthday Sale

 ฟินกันต่อกับโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทย ช้อปแค่ 0 บาทก็ส่งฟรีทั่วประเทศ พร้อมรับส่วนลด 50% ทุกวัน รีบช้อปด่วนตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2019 นี้! https://shopee.co.th/m/12-12